Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. LP.281.35.2020 - Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych elektrycznych do taboru tramwajowego i autobusowego oraz obsługi infrastruktury zaplecza 2020-03-23 12:55 2020-04-08 11:00
2. Sukcesywny zakup baterii tramwajowych 2020-03-24 14:06 2020-04-07 09:30
3. LP.281.37.2020 sukcesywne dostawy łożysk do obsługi komunikacji autobusowej i tramwajowej (części przeznaczone do napraw taboru) oraz napraw maszyn, urządzeń i wyposażenia 2020-03-27 08:39 2020-04-06 11:00
4. LP.281.42.2020 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej 2020-03-23 10:30 2020-04-03 10:00
5. LP.281.28.2020 - Dostawa opończy tramwajowych produkcji HUBNER do modernizowanych wagonów GT8S 2020-03-17 10:01 2020-04-02 11:00
6. LP.281.33.2020 Naprawy amortyzatorów do pojazdów tramwajowych 2020-03-16 13:35 2020-04-01 10:00
7. Świadczenie usług w zakresie bieżącej naprawy wiat przystankowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka Akcyjna w Krakowie 2020-03-05 07:57 2020-03-19 09:30
8. LP.281.21.2020 Dostawa licencji Microsoft Office 2020-03-02 14:09 2020-03-12 11:00
9. LP.281.12.2020 Dzierżawa 85 sztuk komputerów z monitorami 27”, 15 sztuk laptopów 2020-03-02 14:30 2020-03-11 11:00
10. Sukcesywny zakup akumulatorów, części zamiennych produkcji El-Cab oraz oświetlenia do pojazdów produkcji Hella 2020-02-13 13:14 2020-03-10 11:00
11. zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci szkół podstawowych w okresie lipca (I turnus), przełom lipca i sierpnia (II turnus) oraz sierpnia (III turnus) 2020 (130 skierowań) 2020-02-18 09:39 2020-03-05 11:00
12. LP.281.20.2020 Dostawa serwerów wraz z wdrożeniem 2020-02-24 11:20 2020-03-04 11:00
13. LP.281.22.2020 Mycie infrastruktury przystankowej na terenie Miasta Krakowa 2020-02-24 12:58 2020-03-03 09:30
14. LP.281.212.2019 - Świadczenie usług w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów MPK S.A. w Krakowie i podstawienie kontenerów na przedmiotowe odpady 2019-12-23 08:38 2020-02-27 10:00
15. LP.281.217.2019 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz zastępcze prowadzenie portierni MPK S.A. w Krakowie 2020-01-31 13:58 2020-02-20 11:00
16. LP.281.11.2020 Sukcesywne dostawy wierteł, narzędzi ślusarskich oraz materiałów ściernych 2020-01-31 14:19 2020-02-20 10:00
17. LP.281.1.2020 Dostawy amortyzatorów produkcji firm KONI B.V. ITT COMPANY lub GEREP Maschinenbau GmBH do wagonów GT8S, EU8N, NGT6, 2014N 2020-01-31 08:46 2020-02-19 10:00
18. LP.281.16.2020 Regeneracja filtrów cząstek stałych DPF do silników DAF MX-11 EURO 6 2020-02-03 07:23 2020-02-18 11:00
19. LP.281.190.2019 - Dostawy olejów i koncentratów płynów przeznaczonych do pojazdów komunikacji miejskiej eksploatowanych w MPK S.A w Krakowie 2020-01-14 13:49 2020-02-04 11:00
20. LP.281.9.2020 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej 2020-01-21 12:19 2020-02-04 09:00
21. LP.281.223.2019 Sukcesywne dostawy dysków twardych i kart pamięci do obsługi systemów elektronicznych, monitoringu i obsługi pasażerskiej w MPK S.A. w Krakowie 2020-01-21 12:33 2020-01-31 11:00
22. LP.281.222.2019 Sukcesywne dostawy preparatów chemii warsztatowej LOCTITE-HENKEL 2020-01-14 13:58 2020-01-30 10:00
23. LP.281.216.2019 Sukcesywne dostawy naklejek i piktogramów do oznakowania taboru i infrastruktury komunikacji miejskiej 2020-01-03 14:12 2020-01-22 10:00
24. LP.281.199.2019 Regeneracja filtrów cząstek stałych DPF do silników DAF MX-11 EURO 6 2019-12-23 07:52 2020-01-09 11:00
25. LP.281.204.2019 Dostawy czynnika chłodniczego R134A do układów klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej 2019-12-11 08:53 2019-12-19 12:00
26. LP.281.198.2019 Dostawy wody pitnej źródlanej w wymiennych butlach 2019-11-27 13:09 2019-12-10 09:30
27. LP.281.203.2019 Sukcesywne dostawy dysków twardych i kart pamięci do obsługi systemów elektronicznych, monitoringu i obsługi pasażerskiej w MPK S.A. w Krakowie 2019-11-20 07:25 2019-12-04 10:00
28. LP.281.189.2019 - Świadczenie usług w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów MPK S.A. w Krakowie i podstawienie kontenerów na przedmiotowe odpady 2019-11-14 09:28 2019-11-27 11:00
29. lp.281.191.2019 Dostawy wyrobów hutniczych z metali nieżelaznych 2019-11-06 07:48 2019-11-27 10:00
30. LP.281.183.2019 Dostawy płytek i noży tokarskich oraz osprzętu do tokarek 2019-11-06 10:19 2019-11-26 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne