Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sprzątanie obiektów (pomieszczeń, budynków i ich otoczenia) MPK S.A. w Krakowie LP.281.110.2020 2020-08-21 10:39 2020-09-25 12:00
2. Dostawa dwóch niskopodłogowych autobusów przegubowych zasilanych energią elektryczną LP.281.121.2020 2020-08-21 10:56 2020-09-25 11:00
3. Dostawa dwóch niskopodłogowych autobusów przegubowych zasilanych energią elektryczną LP.281.88.2020 2020-07-03 11:33 2020-08-06 11:00
4. Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej Zadanie nr 1 – Dostawa autobusów miejskich midi Zadanie nr 2 – Dostawa autobusów miejskich mini LP.281.182.2019 2020-02-13 14:23 2020-03-20 11:00
5. Kompleksowa obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym dla MPK S.A. w Krakowie na lata 2020-2025 LP.281.111.2019 2020-01-24 14:36 2020-03-11 11:00
6. Kolejne etapy przebudowy Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta LP.281.213.2019 2020-01-28 13:34 2020-03-10 09:30
7. Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną LP.281.221.2019 2019-12-24 09:59 2020-02-14 12:00
8. Utrzymanie czystości taboru tramwajowego i autobusowego LP.281.185.2019 2019-10-31 13:58 2019-12-05 11:00
9. Części zamienne do autobusów marki Solaris, Mercedes, Autosan, Man LP.281.166.2019 2019-10-11 13:08 2019-11-27 09:30
10. Dostawa jednej sztuki przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej LP.281.174.2019 2019-10-11 11:57 2019-11-20 11:00
Legenda
- Current
- Archive